Telepresence: Inovativní projekt zjednoduší komunikaci mezi vědci a výzkumníky

Internet umožňuje snadnou komunikaci mezi mezi osobami, které jsou od sebe vzdálené tisíce kilometrů. Jenomže ne vždy je plně využit potenciál a výsledkem je nestabilní spojení, nevalná kvalita zvuku a videa či jiné neduhy, nehledě na bezpečnost. Nový projekt Telepresence, za kterým stojí čeští IT odborníci z firmy Barclet, a.s., jde ve všech ohledech o kus dál. Nadčasový projekt který vznikl, má výrazně zjednodušit komunikaci mezi vědeckými pracovníky slovenských univerzit a pracovníky Slovenské akademie věd, a to nejen mezi sebou, ale i se zbytkem světa. Benefity jsou jasné – nemalá úspora času a peněz za cestování.

Vývoj systému Telepresence byl takříkajíc na spadnutí již několik let. Stát sice vybudoval kvalitní infrastrukturu mezi vědeckými pracovišti v minulosti, ale dodnes nejsou využity všechny možnosti, které nabízí. Výkonný ředitel společnosti Barclet Otto Drescher uvedl, že technologie, které jsou v současnosti instalovány, posunou kvalitu vědy i techniku práce na další úroveň.

Systém Telepresence se dostane do celkem 192 místností po celém Slovensku. V praxi se bude jednat o velké univerzity (např. v Bratislavě, Košicích a Žilině), jakožto i o vědecká pracoviště v mnohem menších městech. Každé jednotlivé pracoviště získá řešení na míru, přičemž nejvíce bude telekomunikačních místností určených pro deset lidí. Dále se bude jednat o řešení pro menší místnosti s kapacitou dvou nebo šesti lidí, až po robustní řešení, v rámci kterého se do konference zapojí přednáškový sál s více než sto účastníky. Drescher uvedl, že seznam zapojených míst vytipovalo Centrum vědecko-technických informací SR na základě významu jednotlivých pracovišť.

K výhodám systému Telepresence patří centralizovaný charakter a velmi intuitivní rozhraní. Uživatelé si dopředu rezervují termín hovoru s určitou místností a ve smluvený čas zahájí hovor podobně jako při vytočení čísla v telefonu. Samozřejmostí je i možnost hovoru s lidmi, kteří se pohybují v zahraničí či nejsou zapojeni v systému.

Co se týče úrovně videokonferencí, systém automaticky reguluje úroveň hlasitosti a přepíná obraz mezi právě hovořícími osobami. Za zmínku stojí také možnost ukládání hovorů a prezentací či integrace externích telekonferenčních místností, které byly vybudovány již v minulosti za vlastní náklady vědeckých pracovišť.

Vědecká pracoviště, která jsou do systému zapojena, reagovala na implementaci velmi kladně. Pracovníci se nemohou dočkat, až začnou Telepresence aktivně využívat.

You may also like...